δσмε ηιcε ғεεlιηgs....♥♥


ωнεη үσυ яεαlιzε тнαт үσυ αяε
vαlυε∂ вү sσмεσηε:-)

ωнεη үσυ gεт яεα∂ү & sσмεσηε
sαүs, үσυ αяε lσσкιηg gσσ∂:-)

ωнεη εvεяүσηε gσт тнειя ιcε-cяεαм cυρs εxcερт үσυ & sσмεσηε gιvε үσυ σηε's σωη cυρ:-)

ωнεη sσмεσηε кησωs αвσυт үσυя ғαvσυяιтε sσηgs & ρlαү σηlү тнσsε sσηgs ωнεη үσυ αяε αяσυη∂:-)

ωнεη sσмεσηε cαlls үσυ σя тεxт үσυ ғσя ησ яεαsση:-)

ωнεη sσмεσηε ιs εxcιтε∂ тσ sεε үσυ εvεяү тιмε:-)

ωнεη sσмεσηε ғιη∂s яεαsση тσ тαlк тσ үσυ:-)

ωнεη sσмεσηε gεт scαяε∂ ωнεη үσυ я ησт αяσυη∂... :-)

ωнεη sσмεσηε sнσυт ση υ ғσя υя вειηg ιяяεsρσηsιвlε тσ υя нεαlтн:)

sσ ωнεηεvεя υ ғιη∂ тнαт sσмεσηε,
тяү ησт тσ lσsε тнαт ρεяsση & αlωαүs
vαlυε тнαт sσмεσηε....♥


 
Top